• Jun 21 Mon 2010 22:07
  • 飲盡

飲盡一杯 甜美哀愁

a152lvin 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  • Jun 20 Sun 2010 09:54
  • 認真

期末了~ 能不能認真一點!!

a152lvin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Jun 09 Wed 2010 21:49
  • 願望

20歲的我會活得更精彩!!!

a152lvin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • May 30 Sun 2010 18:11
  • 發呆

最近的事很多,不知道該如何宣洩 發呆許久~~

a152lvin 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()